Privatlivspolitik

Hos Blanner Compliance ApS (herefter Blanner Compliance) passer vi godt på dine persondata. I denne privatlivspolitik kan du læse om hvordan vi behandler dine persondata og hvilke rettigheder du har.

1. Rollen som dataansvarlig og databehandler

Blanner Compliance ApS er dataansvarlig når vi behandler dine kontaktoplysninger når du er kunde hos os eller henvender dig til os. Når vi administrerer en kundes whistleblowerordning er vi databehandlere og vores kunde er dataansvarlig. I denne situation bliver der indgået en databehandleraftale mellem Blanner Compliance og kunden. Denne privatlivspolitik omhandler vores behandling af personoplysninger når vi er dataansvarlige. 

2. Kontaktoplysninger

Blanner Compliance ApS
CVR nr. 42909203
Godset 19, 8870 Langå
E-mail: mb@blannercompliance.dk
Telefon: +45 51 83 68 91

3. Behandling af personoplysninger

Vi indsamler kun de personoplysninger som du selv giver os.
Personoplysninger anvendes ikke til profilering eller i forbindelse med automatiske afgørelser.

4. Elektroniske henvendelser

Hvis du henvender dig til os via telefon, e-mail eller direkte meddelelser er det nødvendigt at vi gemmer dine kontaktinformationer, med det formål at kunne vende tilbage på din henvendelse.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f – legitime interesse. Det er vores vurdering at det både er i vores og din interesse at vi kan besvare dine henvendelser. Du har ret til at bede os om at slette dine kontaktoplysninger efter du har henvendt dig til os.

Kategorierne af oplysninger afhænger af hvordan du har henvendt dig til os, men der vil typisk være tale om navn, telefonnummer og e-mail.

Såfremt du henvender dig til os og vi ikke efterfølgende indgår en aftale, så sletter vi dine oplysninger efter 12 måneder.

Kampagner på sociale medier:

Når du udfylder en formular i forbindelse med en af vores kampagner, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, titel og hvad henvendelsen drejer sig om. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at besvare din henvendelse. Henvendelser slettes løbende når de er behandlet. Vi betaler Meta Platforms Inc. for at eksponere vores kampagner overfor en given målgruppe og anvender deres tools til at behandle oplysningerne. I den forbindelse har vi indgået en aftale med Meta Platforms Inc. i USA, som er certificeret efter the Data Privacy Framework.

 

5. Kunder

Når du er kunde hos os eller medarbejder hos en af vores kunder kan det være nødvendigt at vi behandler en række oplysninger om dig, med det formål at levere den aftalte ydelse og afregne.

Kategorierne af oplysninger består af navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b hvor behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den kontrakt vi har indgået. Vi gemmer dine kontaktoplysninger så længe kundeforholdet består. Personoplysninger til brug for bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret, jf. bogføringslovens § 10 og slettes herefter.

6. Leverandører

Når du er leverandør til os er det nødvendigt at vi behandler en række oplysninger om dig, med det formål at modtage den aftalte ydelse og afregne.

Kategorierne af oplysninger består af navn, adresse, telefonnummer, e-mail og betalingsoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b hvor behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den kontrakt vi har indgået.

Vi gemmer dine kontaktoplysninger så længe leverandørforholdet består. Personoplysninger til brug for bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret, jf. bogføringslovens § 10 og slettes herefter.

7. Jobansøgere

Når du sender os en jobansøgning, behandler vi den med det formål at vurdere ansøgningen i forhold til et en stilling hos os.

Retsgrundlaget for den behandling sker baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f – legitime interesse. Det er vores vurdering at det er både i vores og din interesse at vi vurderer din ansøgning i forhold til en stilling hos os.

Vi behandler de kategorier af personoplysninger som du selv angiver i din ansøgning, samt generelle CV informationer som uddannelse, erfaring mv., som naturligt forventes at indgå i et CV.

Personoplysninger der behandles i forbindelse med jobansøgninger slettes så snart vi har sendt et afslag afsted til dig. Såfremt vi ønsker at gemme din ansøgning med henblik på en fremtidig jobmulighed, så beder vi om dit samtykke hertil. Hvis vi indgår en aftale om et ansættelsesforhold gemmer vi din ansøgning og CV i vores personalemappe.

8. Modtagere af personoplysninger

Vi anvender en tredjepart til opbevaring og behandling af data, herunder leverandør af mailklient. I relevante tilfælde kan personoplysninger videregives til andre dataansvarlige, herunder: offentlige myndigheder, banker, inkasso, revisor og advokater.

Vi anvender Outlook som bliver leveret af Microsoft i USA. Som passende garanti for sikker overførsel har vi sikret os at Microsoft er en del af EU-U.S Data Privacy Framework Program og vi har indgået en SCC-kontrakt med Microsoft. Kontraktgrundlaget kan findes her. 

9. Dine rettigheder

Nedenfor kan du læse om hvilke rettigheder du har når vi har registreret dine personoplysninger.
Hvis du ønsker at gøre brug af en af nedenstående rettigheder, kan du kontakte os på oplysningerne der findes ovenfor under ”Kontaktoplysninger”.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis en behandling af personoplysninger er baseret på samtykke har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse hvis dine oplysninger behandles til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

10. Opdatering af privatlivspolitikken

Privatlivspolitikken er sidst opdateret d. 22. september 2023.