GDPR med Blanner Compliance som samarbejdspartner

Vidensressource til dine medarbejdere

Når du har Blanner Compliance som samarbejdspartner på GDPR, giver du samtidig dine medarbejdere en ressource, de kan kontakte, når de har spørgsmål til GDPR. Det kan være spørgsmål til deres arbejdsgange, spørgsmål de får stillet fra en kunde eller hjælp til håndtering af et sikkerhedsbrud. Blanner Compliance er altid opdateret på de nyeste vejledninger og afgørelser på GDPR og er eksperter i at formidle reglerne på en forståelig måde.

1- GDPR

Servicemindet compliance-afdeling

Blanner Compliance er et professionelt kontaktpunkt for Datatilsynet, revisorer eller andre eksterne parter som f.eks. har spørgsmål til, hvordan din virksomhed behandler personoplysninger, eller som ønsker at føre tilsyn med din virksomhed. Vi kan bruge vores erfaring til at løse GDPR-forespørgsler med klar kommunikation og høj faglighed, så eksterne parter får en oplevelse af, at der er styr på compliancearbejdet.

2- GDPR

Fyldestgørende compliance dokumentation

Med Blanner Compliance som samarbejdspartner får din virksomhed alt den lovpligtige compliancedokumentation, der skal til for at kunne påvise overholdelse af nationale og internationale regler for beskyttelse af personoplysninger. Det sikres, at dokumentationen løbende vedligeholdes og at opgaver, der skal løses, bliver en del af virksomhedens årshjul. Vi har fokus på, at virksomheden ikke bruger unødvendigt mange ressourcer på at overholde GDPR.
2- GDPR
3 - GDPR

Vi tilpasser vores service til jeres behov

Vi tilbyder GDPR-hjælp på flere niveauer:

  • GDPR afdeling: Vi agerer som jeres compliance afdeling og har ansvaret for overholdelse af GDPR i din virksomhed.
  • GDPR hotline: Vi står til rådighed ifm. spørgsmål fra interne og eksterne parter.
  • Ekstern DPO: Vi er jeres officielt udpegede DPO (Data Protection Officer).
  • Ad hoc: Vi løser enkeltstående opgaver for jer, f.eks. gennemførsel af et GDPR implementeringsprojekt.
4 - GDPR

Awareness træning af medarbejdere

Det er centralt for overholdelse af GDPR, at din virksomhed awareness træner medarbejderne. Hos Blanner Compliance er vi kendte for at formidle GDPR på en måde, så alle forstår det og ikke falder i søvn undervejs. Vi tilbyder forskellige awareness-services alt efter, hvad der passer til din virksomhed. Heriblandt:

  • Workshops for medarbejdere.
  • Afdelingsspecifik træning f.eks. for HR, Marketing og IT.
  • Super-kurser for nøglemedarbejdere.
  • E-learnings, quizzer og videoer som medarbejderne kan gennemføre når det passer dem.
4 - GDPR

Få svar på dine spørgsmål

Vi har svaret på en lang række spørgsmål ingen for GDPR, whistleblowerordningen og erklæringer.

Har din virksomhed styr på whistleblowerordningen?

Blanner Compliance hjælper med at implementere en whistleblowerordning i din virksomhed og kan også administrere den for dig.